AVÍS LEGAL

ABAST

Aquesta pàgina web pertany a Distribuciones Calzado Banyoles, S.L., en endavant Castañer, entitat mercantil constituïda a l'empara de la Constitució Espanyola, amb domicili social al C/ Menuts, 28 17820 Banyoles (Girona), inscrita al Registre mercantil de Girona, tom 1269, foli 173, full 21554, inscripció 2, amb CIF B50667823.

Castañer també posa a la teva disposició la següent adreça de correu electrònic, on podràs dirigir les teves peticions, qüestions o reclamacions:

customercare@castaner.com

Les condicions generals de contractació apliquen únicament a les compres de productes realitzades a través de la web i, en conseqüència, no aplicaran en cas de compres de productes a tercers o en botigues físiques.

La compra dels productes oferts a través del web comporta l'acceptació dels termes i condicions de les condicions generals de contractació per la qual cosa, abans d'acceptar-les, llegeix atentament el seu contingut. Si no acceptes les condicions generals de contractació, la compra dels productes no es durà a terme, per tant, no implicarà obligació ni responsabilitat per part de Castañer.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS

Castañer es reserva el dret de modificar el contingut i/o abast de les condicions generals de contractació en qualsevol moment, cas en el qual, seràs degudament notificat.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Castañer és el responsable del tractament de les teves dades, i les tractarà conformitat amb el següent:

Finalitats:

  • Gestionar la venda dels productes comprats a través del web.
  • Enviament de comunicacions informatives sobre Castañer, possibles ofertes i novetats de productes de la marca per email, SMS o telèfon.

Legitimació:

La base legal per al tractament de dades és el teu consentiment. 

En els formularis del web caldrà que complimentis els camps marcats com a "obligatoris". Si no facilites totes les dades de caràcter personal requerides, podríem veure'ns impossibilitats per dur a terme la teva compra o de l'enviament de les comunicacions informatives. Necessitem que ens comuniquis les teves dades personals actuals i correctes per tal que la informació estigui actualitzada i sense errors.

Conservació:

Conservarem les teves dades personals durant el termini legal previst per la normativa vigent (especialment, en matèria fiscal i comptable). 

Destinataris:

Comunicarem les teves dades a les entitats financeres, plataformes de pagament i empreses de missatgeria previstes en el procediment de compra per a la gestió del pagament i lliurament dels productes i en el seu cas, a les administracions públiques de conformitat amb la normativa vigent.

Drets: 

Pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició del tractament de les teves dades mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a customercare@castaner.com. Si no obtens una resposta satisfactòria o desitges més informació al respecte de qualsevol dels teus drets, podràs acudir a l'agència espanyola de protecció de dades en el següent link www.aepd.es .

Mesures de seguretat:

Tenim implantades mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives que garanteixen la seguretat de les teves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I COPYRIGHT.  

Tots els drets de propietat intel·lectual, dissenys, bases de dades, programes d'ordenats subjacents, inclosos els codis font, així com els diferents elements que integren la web: textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, combinacions de colors, els "continguts", la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de Castañer o, si s'escau, dels seus llicenciants.

Els signes distintius inclosos a la web són titularitat de Castañer o dels seus llicenciants. Així mateix, el nom de domini www.castaner.com en el qual està allotjat la web és titularitat de Castañer.

Queda expressament prohibit a l'usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del web, els seus continguts i/o els signes distintius i noms de domini titularitat de Castañer.

La utilització no autoritzada dels continguts, així com els danys i perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de Castañer, poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment li corresponguin i a les responsabilitats que se'n derivin.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS

Tant l'accés a la web com l'ús que es pugui fer de qualsevol informació que conté, es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l'usuari.

Castañer no serà responsable, en cap circumstància, en qualsevol dels següents supòsits:

  • Per qualssevol danys i/o perjudicis que poguessin derivar-se, directament o indirectament, de l'accés o ús de la informació continguda a la web i, especialment, d'aquella informació relativa a tercers diferents de Castañer, incloent-se, però no limitant-se, als provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics.
  • Per qualsevol danys i/o perjudicis els danys que poguessin patir els usuaris per un ús inadequat de la web ni de les caigudes, interrupcions, absència i/o defecte en les comunicacions.
  • Per qualsevol danys i/o perjudicis en el programari o maquinari de l'usuari que es derivi de l'accés a la web.
  • Per qualsevol infracció de la web, o qualsevol dels seus elements, comesa per una entitat diferent de Castañer.
  • Per qualsevol infracció que sorgeixi d'una utilització de la web que no compleixi amb els termes i condicions permesos d'acord amb les condicions generals d'accés i ús i qualsevol altres que siguin aplicables.
  • Per qualsevol incidència, suspensió, interrupció o caiguda d'internet que impedeixin la disponibilitat i/o continuïtat en l'accés a aquestes.

 L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Castañer pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès en virtut de les condicions generals d'accés i ús o de la legislació aplicable en relació amb la utilització de la web.

QUEIXES I RECLAMACIONS

Si vols fer-nos arribar els teus comentaris sobre la nostra web, dubtes, reclamacions o qualsevol altra qüestió, pots fer-ho mitjançant carta a Castañer, C/Menuts 28,17820 Banyoles, Girona, per correu electrònic a customercare@castañer.com, o mitjançant l'apartat de contacte del Web.

A més, disposem de Fulls de Reclamacions oficials a la teva disposició, que podran ser presentades a l'adreça postal i correu electrònic a dalt indicats o a qualsevol de les nostres botigues físiques. Pots sol·licitar-les aquí: Descarregar fulls oficials.

El Servei d' Atenció al Client, atendrà i donarà resposta a la teva reclamació com més aviat millor i en tot cas, en el termini màxim d' un mes. En cas que la seva sol·licitud no sigui resolta satisfactòriament, pots acudir a la jurisdicció ordinària o tramitar la seva reclamació a través del lloc web http://ec.europa.eu/odr, que proporcionarà de manera gratuïta un punt únic d'accés per a la resolució extrajudicial.